Maanomistajat

Harva investointi tuottaa rahaa ilman, että siihen itse investoi euroakaan. Maa- tai vesialueen vuokraaminen tuulivoimatuotantoon on juuri tällainen. Kiinteistönomistajalle maksetaan vuotuista korvausta alueen käytöstä vuokran muodossa, eikä hänelle aiheudu kuluja.

Tuulivoimapuiston kehittäjä, Megatuuli Oy vastaa kaikista tuulivoimaprojektin eri osavaiheiden kustannuksista alkaen esitutkimuksista ja tuulimittauksista. Näiden tutkimustulosten valossa arvioidaan tuulivoimapuiston kannattavuutta alueella ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Tuulivoimaprojektin kestoaika alueen esiselvityksestä valmiiseen tuulivoimapuistoon on 2-8 vuotta.

Tämä kattaa mm. seuraavat vaiheet:

• maa- tai vesialueen soveltuvuusarvioinnit
• maanvuokrasopimukset
• tuulimittaukset
• tutkimukset
• suunnitelmat
• kaavoitus ja lupa-asiat
• rahoituksen
• rakentamisen
• käyttöönoton

Etsimme jatkuvasti tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Ota meihin yhteyttä, jos omistat vesi- ja maa-alueita, joiden soveltuvuuden tuulivoimatuotantoon haluat testauttaa. Tällainen alue voisi vaikkapa olla ympäristöstään kohoava mäki tai harju, maa-alue meren tai järven läheisyydessä tai vaikkapa vesialue tai saari.

Yhteydenotot: Projektijohtaja Marko Sihvonen, p. 0440 330 497
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)megatuuli.fi